Ansvarshavende redaktør:
Henrik Olsen
Engvej 9
4160 Herlufmagle
Mail: red.df@ldf-net.dk

Artikler, der ønskes optaget i bladet, sendes direkte til:
Dansk Fuglehold
Engvej 9
4160 Herlufmagle
Mail: red.df@ldf-net.dk

Abonnement:
Bestilling, information eller reklamation
Kristian Saugbjerg Andersen
Majgårdsvej 12, Borbjerg
7500 Holstebro
Tlf. 29 47 45 97
Mail: eksp.df@ldf-net.dk

Dansk Fuglehold udgives af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, LDF.

Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktørens eller LDF’s synspunkter.

 

Bankkonti:

Danmark:
Danske Bank
reg. nr. 4657 konto nr. 3212026751

Norge:
Danske Bank
reg. nr. 9760 konto nr. 0800683

Sverige: Bankgiro 113-3933

 

 

Tryk:
From Grafisk, Kolding

 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.